On-Art Stratejik İletişim Danışmanlığı

Kurumsal itibarın bütünlüğü; ürün ve hizmetlerle, kurumsal yönetimle ve sosyal etkileşimle ilgili alanların eş zamanlı yönetilmesine bağlıdır. 

On-Art Stratejik İletişim Danışmanlığı Ltd. Şti; Aylin ONART tarafından kurulmuş,

halkla ilişkiler projeleri, stratejik iletişim yönetimi ile bireysel ve kurumsal

itibar yönetimi danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Paydaşlarının ve toplumun sürdürülebilir gelişmesini sağlamayı,

iş süreçlerinde en yüksek değeri oluşturmayı misyon edinen On-Art,

şeffaflık, etik ve kurumsal değerlerinin üzerine çalışmalarını temellendirmiştir.

 

Sadık müşteri, sadık çalışan, güvenilir kurum ve sivil toplum odaklı yönetim

anlayışının hakim olmasını sağlayan kurumsal itibar yönetimi süreçlerini uygulayan

On-Artşirketlerin kârlılığını etkileyen bu dört ana temeli baz alarak, iş sonuçlarına

yönelik performansı sürdürülebilir kılacak politikaların üretilmesi için çalışır. 

On-Art; itibar süreçlerinin yönetilmesiyle kurumların güven verici,

gelecek vadeden, etkili ve sürdürülebilir kârlılığını sağlayan kurumsal itibar

yönetimiyle birlikte aynı zamanda itibarı teşvik eden ve günümüz yönetim

anlayışının olmazsa olmazlarından “sürdürülebilir kalkınma odaklı iş modelleri”nin

uygulandığı yönetim tarzının tesis edilmesi üzerine çalışmalarda bulunur.

 

Bilgiyi paylaşımcı yaklaşıma, derinlik kazanmaya-her geçen gün daha fazla

derinleşmeye, toplumun değerlerini bilerek, toplumun kültürel yapısını

(zihin yapısını) anlayarak hedef kitleye doğru hizmet götürüleceğine inanan

bir yönetişimle; müşterileri için iş süreçlerinde en yüksek değeri oluşturmayı ve

üst düzey yöneticilerin itibarın yönetimini asli işlerinin arasında görmelerini

amaçlayan On-Artböylece kurumların en önemli sermayesi olan “itibar”larını

etkin bir “rekabet kriteri” olarak kullanmalarına hizmet etmiş olmaktadır. 

^ Sayfa Başına Dön