Kurum İçi İletişim Yönetimi

   Kurum İçi İletişim

Kurumsal anlamda alınacak randımanın öncelikle personel kalitesi ve personelin birliktelik ruhundan, bir ekip olarak uyum içinde çalışabilme konusunda gösterdiği başarıdan geçtiğinden hareketle kurum içi iletişim etkinliklerinin planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hizmetini kapsar. 

“Yaşayarak öğrenme” kavramı üzerine oturtulan ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerin, kurumun misyonu, vizyonu ve değerlerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi, firmalarda departmanlar arası uyum ve birlikteliğin üst seviyeye taşınması, takım çalışması ile ekip ruhunu pekiştirerek uyumlu bir çalışma içersinde “tek ses” olmanın önemini kavratması ve en önemlisi çalışanların motivasyonu ve aidiyetlik duygusunu pekiştirmesi açısından firmanın kurumsallığına katkısı şüphesizdir ve bu amaçla gerçekleştirilen etkinliklerin, eğitimlerin planlanması ve uygulanmasına dair hizmetleri içerir.

^ Sayfa Başına Dön